Povinné kontroly OPP

Medzi povinné kontroly ochrany pred požiarmi patrí najmä:

  • preventívne protipožiarne prehliadky,
  • kontroly požiarnych zariadení (hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, elektrickej požiarnej signalizácie,....),
  • kontroly palivových spotrebičov, komínov, technických zariadení atď.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner