Sankcie a kontroly

 
 

Sankcie a kontroly

 

Sankcie sú nástrojom na presadzovanie uplatňovania právnych predpisov v praxi.

Jedným z dôležitých ukazovateľov výkonnosti firmy a jej manažérov je ziskovosť. Bezpečnosť firmy si vyžaduje vynaloženie istých finančných prostriedkov, na druhej strane ich nevynaloženie môže pre firmu znamenať ohrozenie a súčasne aj riziko vystavenia sa pokute za nedodržanie povinností zámerným porušovaním zákona či iba neznalosťou.

Činnosť štátnych dozorných orgánov má v praxi na firmy významný dosah. V ideálnom prípade plnia v prvom kroku funkciu poradnú a vzdelávaciu, až v druhom kroku pristupujú ku kontrolám a uplatňujú sankcie.

Z tohto dôvodu uvádzame sumár hlavných kontrolných orgánov, rozsah ich kompetencií, rámce sankcií a ďalšie užitočné informácie pre preventívne opatrenia, ale i pre prípad ohlásenej či neohlásenej kontroly.

 

 

Základné informácie k priestupkom a ich sankcionovaní nájdete v článku:

Zákon o priestupkoch

 

Dozorné, kontrolné orgány, organizácie zhromažďujúce informácie o chemických látkach a zmesiach

 

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Funkcie

Partner