Jednotky CSIRT

Jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov/Computer Security Incident Response Team (ďalej len „jednotka CSIRT“)

Národná jednotka CSIRT:

NBÚ má postavenie národnej jednotky CSIRT s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ktorá musí spĺňať podmienky akreditácie podľa § 14 a plniť úlohy jednotky CSIRT podľa § 15 pre všetky sektory a podsektory uvedené v prílohe č. 1 a digitálne služby, okrem tých sektorov a podsektorov, pre ktoré plní úlohy jednotky CSIRT ústredný orgán. Národná jednotka CSIRT je zaradená v zozname akreditovaných jednotiek CSIRT.

https://www.sk-cert.sk

Vládna jednotka CSIRT:

Zriadila sa vládna jednotka CSIRT v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu pre podsektor informačné systémy verejnej správy. Vládna jednotka CSIRT musí spĺňať podmienky akreditácie podľa § 14 a plniť úlohy podľa § 15. Vládna jednotka CSIRT sa zaraďuje do zoznamu akreditovaných jednotiek CSIRT. Reaktívne služby sa zameriavajú na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.

https://www.csirt.gov.sk/

Akreditované jednotky CSIRT:

Dané jednotky vo svojej pôsobnosti zodpovedajú za riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a vykonávajú preventívne služby a reaktívne služby. Preventívne služby sa zameriavajú na prevenciu kybernetických bezpečnostných incidentov. Reaktívne služby sa zameriavajú na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, ako sú napr. výstrahy a varovania a ďalšie.

Iné CSIRT:

Centrum pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky

http://csirt.mil.sk/

Na adresách jednotiek CSIRT sú uverejňované aj informácie o aktuálnych hrozbách a varovania.

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti
  • 165/2018 Z. z. Vyhláška pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov
  • 166/2018 Z. z. Vyhláška pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

Funkcie

Partner