Ochrana ovzdušia

Jedným z najčastejších prípadov, kedy podnikateľ potrebuje riešiť ochranu ovzdušia, je vlastníctvo budovy s vlastnou kotolňou (príp. s inými zdrojmi znečistenia ovzdušia) – stáva sa prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia a podľa zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je povinný každoročne oznamovať pri veľkých a stredných zdrojoch údaje do 15. februára okresnému úradu, obci pri malých zdrojoch a platiť stanovený poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner