Prevádzkovateľ základnej služby

Prevádzkovateľom základnej služby je orgán verejnej moci alebo osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu službu uvedenú nižšie.

 

Základnou službou je služba, ktorá je zaradená v zozname základných služieb a

1. závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo podsektore podľa prílohy č. 1,

2. je informačným systémom verejnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z. alebo

3. je prvkom kritickej infraštruktúry podľa § 2 písm. a) zákona č. 45/2011 Z. z.

Viac k danej problematike v úvodnom odbornom článku:

Kybernetická bezpečnosť – čo možno očakávať a ako ju uchopiť.

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti
  • 164/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)

Funkcie

Partner