Povinnosti a práva zamestnancov

Práva a povinnosti zamestnacov v oblasti BOZP vyplývajú najmä:

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner