Inšpektorát práce

Štátnu správu v oblasti inšpekcie práce vykonávajú: 

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
  • Národný inšpektorát práce so sídlom v Košiciach, 
  • inšpektoráty práce (v krajských mestách SR). 

Kontrolná činnosť inšpektorátov práce sa sústredí na tieto oblasti:

  • BOZP,
  • pracovnoprávne vzťahy,
  • nelegálne zamestnávanie,
  • vysielanie zamestnancov.

 

 

Inšpektorát práce je oprávnený uložiť v niektorých prípadoch pokutu až do 200 000 eur.

 

Podrobnosti o kontrole a pokutách sa môžete dočítať v odbornom článku:

Kontrolná činnosť inšpekcie práce,

pozrieť videoškolenie

Inšpekcia práce z pohľadu zamestnávateľa

alebo dohľadať informácie v

komentovaných ustanoveniach zákona 125/2006 Z. z..

 

Dôležité linky: https://www.ip.gov.sk/

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner