Kybernetická bezpečnosť

Kybernetickou bezpečnosťou sa rozumie stav, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať na určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov.

 

Viac k danej problematike v úvodnom odbornom článku:

Kybernetická bezpečnosť – čo možno očakávať a ako ju uchopiť.

 

Ďalej by vám mohol zaujímať článok:

Zle uchopená kybernetická bezpečnosť môže firmu stáť až 300 000 eur.

 

Zaujímave informácie sa môžete dočítať aj:

v Predslove Eurokódex komentára zákona č. 69/2018 Z. z.

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner