Ochrana osôb a majetku

 
 

Pri posudzovaní bezpečnosti firmy je potrebné myslieť aj na menej bežné situácie, ako je kriminálna činnosť, havárie, krízové stavy a. i. Podnikatelia z viacerých dôvodov potrebujú mať zabezpečené podnikateľské objekty vrátane hmotného a nehmotného majetku v nich, či už z titulu:

 • povinností vyplývajúcich zo zákonov,
 • požiadaviek poisťovní,
 • ochrany jedinečného know-how,
 • zabezpečenia proti krádeži
 • či z iného dôvodu.

Taktiež vyplýva zo zákona (aj z prostého ľudského hľadiska) povinnosť chrániť svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti, či už na pracovisku, pri verejných podujatiach alebo v prípade krízových stavov (živelných pohrôm, havárií alebo iných núdzových stavov).

V tejto časti portálu sa preto zameriavame na tému:

 • súkromnej bezpečnosti (služby SBS, detektívov, kamerové, poplachové systémy...),
 • ako aj na tému civilnej ochrany osôb, skrátene CO.

Komplexné posúdenie rizík sa nezaobíde bez vyššie uvedených oblastí bezpečnosti.

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 42/1994 Z. z. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
 • 303/1996 Z. z. Vyhláška na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu
 • 129/2002 Z. z. Zákon o integrovanom záchrannom systéme
 • 227/2002 Z. z.
 • 387/2002 Z. z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 • 473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti
 • 634/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti
 • 533/2006 Z. z. Vyhláška o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok
 • 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
 • 419/2010 Z. z. Podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika
 • 7/2012 Z. z. Vyhláška o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
 • 328/2012 Z. z. Vyhláška o evakuácii
 • 128/2015 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
 • 198/2015 Z. z. Vyhláška o prevencii závažných priemyselných havárií

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.