Inšpektorát životného prostredia

Orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia (ďalej len „starostlivosť o životné prostredie“) sú:

a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b) okresné úrady v sídle kraja,

c) okresné úrady,

d) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP" alebo „inšpekcia“).

Štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vykonávajú obce v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.

 

Ďalej by vás mohlo zaujímať:

 

Kontrolná činnosť SIŽP v roku 2018

 

 

Dôležitý link:

https://www.sizp.sk/

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

Funkcie

Partner