Bezpečnosť osobných údajov

 
 

Keď už akýmkoľvek spôsobom spracúvate osobné údaje, je potrebné zabezpečiť ich bezpečnosť v primeranom rozsahu. V praxi to znamená prijať primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej riziku – najmä pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov, zabezpečiť dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania osobných údajov, zabezpečiť proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu. Bezpečnosť a riziká je potrebné pravidelne testovať a prehodnocovať s ohľadom na zmeny, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Je potrebné sa zamerať aj na oblasť:

  • prístupu k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov,
  • nosičov osobných údajov,
  • neoprávneného vkladania, neoprávneného prehliadania a neoprávnených zmien osobných údajov v informačných systémoch,
  • zabezpečiť prenos/prepravu osobných údajov, sledovať a zabezpečiť celý tok osobných údajov,
  • zabezpečenie obnovy dát v prípade porúch a pod.

V neposlednom rade je potrebné si uvedomiť personálny aspekt ochrany osobných údajov, a to, že ani najdokonalejší bezpečnostný systém nezabráni ľudskému pochybeniu, preto je potrebné sa zamerať aj na školenie zamestnancov. Príkladom môže byť napríklad neškolený zamestnanec, ktorý pošle nezašifrovaný mail s časťou zákazníckej databázy alebo stratí USB kľúč s osobnými údajmi zamestnancov, alebo mu ležia životopisy voľne na stole a pod.

Bezpečnosť osobných údajov je úzko prepojená na informačnú bezpečnosť ako takú a systémy posudzovania rizík pre firmu ako celok (kybernetická bezpečnosť, objektová bezpečnosť a ďalšie oblasti, ktorým sa venuje tento portál). Na jednej strane je potrebné posudzovať dosahy jednotlivých rizík a na druhej náklady potrebné na ich elimináciu, príp. zníženie.

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
  • 158/2018 Z. z. Vyhláška o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.