Štátny požiarny dozor

Štátny požiarny dozor (ŠPD)

Štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi rieši § 16 – § 24 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Štátny požiarny dozor je upravený § 25 – § 29 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Sankcie sú upravené § 59 – § 64 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Pokuty pre podnikateľov môžu dosiahnuť až 16 596 eur v závislosti od závažnosti porušenia.

 

Dôležitý link: Štátny požiarny dozor

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner