Ochrana vôd

Zákon o vodách ukladá, že ten, kto so znečisťujúcimi látkami zaobchádza, je povinný urobiť také opatrenie, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli znečisťujúce látky do povrchových vôd alebo podzemných vôd a neohrozili ich kvalitu.

 

 

Podrobnosti o ochrane vôd si môžete prečítať v článku Základné povinnosti podnikateľov z pohľadu ochrany vôd.

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner