Prehľad povinnosti každého zamestnávateľa – výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce

Tento článok vám pomôže zorientovať sa v spleti povinností každého zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce. Pomôže vám zistiť efektívne možnosti vzdelávania vo vašej spoločnosti.

Dátum publikácie:24. 7. 2020
Autor:Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

 

tt_portalovy-zeriav

Jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa je v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť. Ďalej je zamestnávateľ povinný oboznamovať zamestnancov s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví a s ochranou pred nimi. V neposlednom rade je povinnosť oboznámiť zamestnanca tiež so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca. Oboznamovanie a iné vzdelávanie vrátane praktickej časti výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa musia uskutočňovať v pracovnom čase.

Oboznamovanie podľa Zákonníka práce

Oblasť oboznamovania upravuje  sčasti aj Zákonník práce, ktorý v § 47 hovorí o povinnosti vykonať oboznamovanie s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri nástupe do zamestnania. V praxi to znamená, že takýmto oboznamovaním má začať ešte pred tým, ako začne praktický zácvik napríklad vedúcim zamestnancom s pracoviskom a prípadne so strojmi a zariadeniami, ktoré bude zamestnane pri práci používať.

Forma oboznamovania

Pre množstvo zamestnávateľov je splnenie povinnosti oboznamovať pred nástupom do práce ekonomicky a aj logisticky veľmi náročné, preto sa čoraz viac obracajú na menej konvenčné, avšak podľa aktuálne platnej legislatívy platné formy výchovy a vzdelávania ako e-learning, interaktívny videohovor alebo videokonferencia a pod. Zamestnávateľ tak obratom šetrí náklady na cestovanie a čas bezpečnostného technika, čo činí celé vzdelávanie BOZP vždy dostupné.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Prehľad povinnosti každého zamestnávateľa – výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner