Firemné rohože: identita i bezpečnosť | PR

Ochrana zdravia pri práci je prvoradou zodpovednosťou každého zamestnávateľa hlavne v pracovnom prostredí so zvýšeným rizikom úrazov. V každom prípade je potrebné dodržiavať BOZP, ktorého účelom je minimalizovať poškodenie/ohrozenie zdravia zamestnancov. Firmy by mali tiež dbať na čistotu svojich priestoroch, pretože to má veľký vplyv nielen na pohodlie zamestnancov, ale čistota a celkový dizajn interiéru zároveň vytvárajú identitu firmy.

Dátum publikácie:4. 10. 2019

 

Rohože_01

Kvalita pracovného prostredia prispieva k imidžu spoločnosti

Prvý dojem je rozhodujúci. Pokiaľ klient vstúpi do vašej firmy, behom pár sekúnd si o vás vytvorí obraz. Vnútorné prostredie firmy odzrkadľuje jej imidž. Veľký vplyv na vytvorenie pozitívneho imidžu má jednoznačne čistota prostredia a vzhľad vstupnej haly, ktorá je prvým miestom, ktoré si každý všimne. Je vhodné, pokiaľ je z nej cítiť originalitu firmy.

Vstupné rohože či čistiace zóny môžu slúžiť aj ako reklama vašej firmy. Sú firmy, ktoré vám môžu vyrobiť rohože priamo na mieru. Môžete si dať vyrobiť rohože, na ktorých bude znázornené vaše logo či názov firmy. Takže okrem ich účelu zadržiavania nečistôt, môžu spĺňať aj marketingovú alebo len dizajnovú úlohu. Dizajnové a reklamné rohože pomôžu zvýšiť atraktivitu vašich priestorov.

Ochrana zdravia pri práci

Každá práca sa vyznačuje rozličným stupňom náročnosti, či už hovoríme o námahe fyzickej alebo mentálnej. Vždy je však dôležité dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je každý zamestnanec pri nástupe do práce povinný absolvovať školenie BOZP. Bezpečnosť práce zaručuje čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky.

Ustanovuje ju systém zákonov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Okrem týchto opatrení, ktoré sú samozrejmosťou a prikazuje ich samotný zákon, zamestnávatelia častokrát zabúdajú na detaily, resp. na prvky ochrany bezpečnosti, ktoré im síce nie sú dané zákonom, ale plnia účel prevencie pred zranením či iným nebezpečenstvom. Sem môžeme zaradiť napríklad špeciálne ochranné prvky voči chemikáliám, respirátory, bezpečnostné okuliare a gumové rohože.

Rohož ako prevencia voči úrazom

Aj napriek tomu, že je rohož častokrát chápaná ako akýsi doplnok, ktorý predovšetkým v domácnostiach plní najmä dekoračnú funkciu, na pracovisku je jeho funkcia omnoho dôležitejšia. Gumové rohože dokážu zabezpečiť väčšiu bezpečnosť pracovných priestorov a minimalizujú úrazy, pretože ich ergonomický gumený povrch je zároveň protišmykový. Profilovaný povrch týchto protišmykových rohoží poskytuje takisto ochranu proti nebezpečným úrazom následkom pošmyknutia či iných nepredvídateľných udalostí.

Niektoré rohože, pomáhajú vašim zamestnancom pri náročnej práci v stoji. Týka sa to hlavne výroby, gastronómie a iných odvetví, kde zamestnanci okrem prestávok pracujú prevažne v stoji.

Správnym použitím tzv. protiúnavových rohoží môžete predísť veľkému počtu dní práceneschopnosti v dôsledku problémov s chrbticou alebo pracovných úrazov. Investícia do ochranných rohoží pritom nepredstavuje žiadne výrazné náklady. Obstaranie vhodných gumových protišmykových rohoží je dobrá investícia. Chráňte zdravie svojich pracovníkov, znižujete tým ich pracovnú neschopnosť a zároveň zvýšte produktivitu ich práce.

Ako vybrať správnu rohož?

Zásadnou otázkou, ktorú by ste si pri výbere rohoží mali položiť, je v akom prostredí pracujú vaši zamestnanci. Pokiaľ ide o zamestnanie, pri ktorom pracujú v stoji, jednoznačne siahnite po ergonomických rohožiach, ktoré pomáhajú zmierňovať námahu vyvíjanú napríklad na chrbticu či bedrá a zároveň zabránia celkovej fyzickej únave.

 

Rohože_02

Foto: Lindströmgroup

 

Pokiaľ ide o prostredie, v ktorom je väčšie riziko vzniku poranenia spôsobeného napríklad pádom alebo pošmyknutím, jednoznačne zvoľte protišmykové rohože. S gumovými rohožami jednoducho nemôžete urobiť krok vedľa a odvďačia sa vám predovšetkým vaši zamestnanci.

Aby ste nestrácali čas a peniaze ustavičným čistením či nakupovaním nových rohoží, existujú služby, ktoré sa o ne postarajú a vy ich len využívate. Jednou z popredných európskych spoločností, ktoré ponúkajú rohože na prenájom je Lindström, ktorá sa postará o celkový servis vašich rohoží. Táto komplexná služba ušetrí váš čas a peniaze a ešte urobíte niečo aj pre naše životné prostredie, pretože práve táto spoločnosť dbá na udržateľnosť.

 

Autor, foto: Lindströmgroup

Funkcie

Partner