Vykonávam činnosť podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia?

V tomto článku sa detailne pozrieme na častú chybu subjektov pri posudzovaní vykonávanej alebo predpokladanej činnosť v kontexte definícií zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a potrebu byť držiteľom integrovaného povolenia.

Dátum publikácie:13. 9. 2021
Autor:Ing. Peter Šimurka

tt_sliepky

Vykonávam činnosť podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia?

Úvod

Oblasť integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia v právnom systéme Slovenskej republiky je regulovaná nasledovnými právnymi predpismi:

 1. zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“),
 2. vyhláška MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. zákon o IPKZ je transpozíciou SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (ďalej len „Smernica IED“).

 

Definície a interpretácie

Samotný zákon o IPKZ je možné považovať, za „procesný“ predpis, ktorý primárne rieši definovanie pojmov v kontexte Smernice IED, ďalej postupov orgánov štátnej správy, obsahu povolení, výkonu environmentálnych kontrol až po ukladanie sankcií. Konkrétne podmienky pre jednotlivé oblasti priamo neobsahuje, ale odkazuje na osobitné predpisy, ktoré riešia napr. oblasť ochrany ovzdušia, nakladania s odpadom, ochranu vôd atď.

Primárnou úlohou tohto článku je analýza často podceňovanej časti zákona o IPKZ, a to je jeho príloha. Toto opomenutie v praxi často spôsobuje výkon činnosti bez potrebného povolenia.

Príklad

Správny prístup si môžeme ilustrovať na konkrétnej činnosti. Tento prístup je aplikovateľný vo všeobecnosti, aj keď existujú isté špecifiká, ktoré sú uvedené po nasledovnom príklade.

 

Existujúca prevádzka pre chov hydiny

 1. Aktuálne sa vykonáva chov v troch halách, ktorých celková kapacita je 30 000 miest.
 2. V prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ je uvedená činnosť 6.6. a) – Intenzívny chov hydiny§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín. alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.
 3. Prevádzka nevykonáva činnosť v zmysle zákona o IPKZ a nie je potrebné, aby mala vydané integrované povolenie.

 

Existujúca prevádzka pre chov hydiny

 1. Aktuálne sa vykonáva chov v troch halách, ktorých celková kapacita je 30 000 miest.
 2. Súčasťou prevádzky je aj štvrtá hala s kapacitou 15 000 miest. Je kompletne osadená technológiou.
 3. Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ disponuje kontraktom na odber 30 000 kusov, realizuje chov striedavo vo všetkých štyroch halách, ale len s maximálnou kapacitou naskladnenia vždy v danom čase 30 000 kusov.
 4. Celková projektovaná kapacita prevádzky je 45 000 miest.
 5. V prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ je uvedená činnosť 6.6. a) – Intenzívny chov hydiny75) alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.
 6. Prevádzka vykonáva činnosť v zmysle zákona o IPKZ a je potrebné, aby mala vydané integrované povolenie, a to aj napriek tomu, že aktuálne sa na farme fyzicky využíva len 30 000 miest.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku a viac príkladov:

Kedy je potrebné integrované povolenie

 


Autor: Ing. Peter Šimurka

Súvisiace predpisy EÚ

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.