Najčastejšie otázky a odpovede k ochoreniu COVID-19 spôsobené koronavírusom

Aké sú opatrenia pre materiál prichádzajúci z ohniska nákazy? Ako správne používať respirátor? Aké čistiace, resp. dezinfekčné prostriedky používať?

Dátum publikácie:13. 3. 2020
Autor:MUDr. Viliam Bršiak, MPH, Redakcia Bezpečnosť v praxi
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Právny stav od:28. 2. 2020
Právny stav do:28. 2. 2020

 

tt_preprava

Dátum vypracovania informácií: 28. 2. 2020

Základné informácie o ochorení:

Prejavy ochorenia: náhly nástup príznakov respiračného ochorenia, ako sú horúčka – teplota nad 38 °C, kašeľ, bolesť hrdla, svalová slabosť, dýchavičnosť.

Inkubačný čas: 2 až 14 dní, najčastejší nástup ochorenia je po 2-6 dňoch po styku s koronavírusom.

Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Predpokladá sa, že je pacient infekčný aj pred nástupom prvých príznakov.

Pri kontakte s infikovanou osobou je potrebné dodržiavať štandardné bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze: dôsledná hygiena rúk, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (respirátor, ochrana očí, rukavice), vybaviť sociálne zariadenia dezinfekčným prípravkom na dezinfekciu rúk a zabezpečiť dezinfekciu hygienických zariadení. Na dezinfekciu je nevyhnuté používať prostriedky s plne virucídnymi účinkami (schopnosť ničiť vírusy).

Najčastejšie otázky klientov:

Osoby prichádzajúce z miest, ktoré sú označené ako ohniská nákazy:

Kamionisti (pozn. redakcie platilo 28. 2. 2020, aktuálne viď Rozhodnutie nižšie)

Vyžadovať od nich používanie ochranného rúška (respirátora) a požadovať, aby sa nevzďaľovali z kabíny (nevykladali náklad, neprichádzali do kontaktu s ostatnými osobami) a ak je to nevyhnutné – osoby, ktoré s nimi prídu do styku – používajú OOPP (rúško/respirátor, rukavice, okuliare).

Ak kamionisti používajú sociálne zariadenia vo vnútri spoločnosti, príp. oddychové miestnosti, je potrebné zabezpečiť zvýšenú hygienu a dezinfekciu týchto priestorov a povrchov – kľučky, dvere, toalety – čistenie vhodným antivirálnym prostriedkom (napr. lieh, Sanytol či iné prípravky) po opustení toalety a min. 2- až 3-krát za zmenu.

 

Pozn. redakcie Bezpečnosť v praxi k 13. 3. 2020

Čítajte: Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

 

Krátkodobé návštevy (pozn. redakcie platilo 28. 2. 2020)

Pokiaľ je to možné, neprijímať návštevy z ohniska nákazy. Ak je kontakt nevyhnutný, zabezpečiť pri vstupe do spoločnosti nasledujúce údaje: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu v krajine s ohniskom nákazy, tel. kontakt, zoznam osôb, s ktorými bude v kontakte v spoločnosti, zistená telesná teplota – odmeranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom a zapísanie zabezpečí poverená sprevádzajúca osoba a vybaví návštevu potrebnými OOPP (vrátane respirátora).

Zamestnanci, ktorí prídu do styku s osobami z ohniska nákazy, by mali byť počas návštevy vybavení taktiež OOPP [respirátor, ochrana očí (nie je možné vylúčiť prenos prostredníctvom očných spojoviek), rukavice – prípadne neodporúčame podávanie rúk].

Vybaviť sociálne zariadenia dezinfekčným prípravkom na dezinfekciu rúk (s virucídnym účinkom – napr. prípravok Sterillium) a zabezpečiť dezinfekciu hygienických zariadení po ukončení návštevy.

 

Pozn. redakcie k 13. 3. 2020:

Akékoľvek návštevy zrušte, resp. obmedzte iba na absolútne nevyhnutné. Opatrenia aplikujte obdobne.

 

Materiál prichádza z ohniska nákazy

Koronavírus neprežíva mimo buniek, pretože to je vnútrobunkový parazit. Klinickí pracovníci hovoria o možnosti prenosu do 2 hodín, Dr. Betáková (odborník na virológiu z Biomedicínskeho centra zo Slovenskej akadémie vied) odporúča dlhšiu dobu, t. j. niekoľko dní – je to doba, kedy je teoreticky v laboratórnych podmienkach možné prežitie vírusu alebo len jeho RNA (ribonukleová kyselina), ak je udržiavaná stabilná vlhkosť, teplota a zároveň musí byť zachovaná vysoká infekčná dávka.

Ak doprava materiálu trvá dlhšie ako 1 týždeň, nie sú potrebné žiadne opatrenia, t. z., že akákoľvek dezinfekcia predmetov (kontajnerov a náplne v nich) dovezená z ohnísk nákazy je zbytočná, zamestnanci nemusia používať v tomto prípade žiadne OOPP na manipuláciu s týmito predmetmi.

Ak pracovníci pracujú s materiálom (pochádzajúcim z miest, kde je vyhlásená karanténa, sú z ohniska nákazy), ktorého preprava je kratšia ako 1 týždeň, odporúčame používať dezinfekciu a ochranné respirátory až do odvolania.

 

Aké čistiace, resp. dezinfekčné prostriedky nám viete odporučiť?

Odporúčame pravidelnú dezinfekciu sociálnych zariadení prípravkami proti vírusom, ak tieto navštevujú osoby z ohniska nákazy – min. 2- až 3-krát za zmenu.

Na dezinfekciu povrchov sú vhodné všetky dezinfekčné prostriedky s virucídnym (antivirálnym) účinkom [napr. Sanytol Dezinfekcia (s virucídnym účinkom), ktorý čistí a dezinfikuje všetky materiály a plochy a ničí mikróby. Dezinfikuje kuchyne, sanitárne zariadenia, sifóny. Ivasan spray – kvapalný dezinfekčný prostriedok účinný proti vírusom, príp. iné prípravky].

Na dezinfekciu rúk je vhodný napr. Sterillium, prípadne iný dezinfekčný prostriedok s virucídnym účinkom (na báze alkoholu) umiestneným pri umývadlách, príp. v jedálni.

 

Aké respirátory používať?

Respirátory s označením buď FFP2 alebo FFP3. Respirátory musia vyhovovať norme BS EN 149:2009. Doba životnosti OOPP je stanovená výrobcom daného typu výrobku.

Okraje respirátora musia tesne priliehať na tvár, aby sa zabránilo bočnému vnikaniu vzduchu pod respirátor. Dobré uchytenie je dosiahnuteľné iba tam, kde je dobré utesnenie okrajov respirátora k pokožke tváre.

Správne nosenie respirátora:

  • Respirátory nie sú vhodné pre osoby s fúzami, bokombradami alebo viditeľným strniskom na tvári, pretože tieto negatívne ovplyvňujú priľnutie okrajov respirátora k pokožke. Ani respirátor s vysokou filtračnou účinnosťou nemusí byť dostatočne účinný z dôvodu prieniku vzduchu pod masku pre nedostatočné priľnutie k tvári.
  • Respirátor sa musí vymeniť po každom použití a zmeniť, ak sa dýchanie sťažuje, ak je poškodený, zjavne kontaminovaný alebo ak ho nie je možné správne uchytiť na tvár.
  • Respirátory s výdychovým ventilom sa nosia oveľa pohodlnejšie najmä z dlhodobého hľadiska, výdychový ventil znižuje nadmernú vlhkosť a teplo v maske z vydýchnutého vzduchu. Ventil sa počas výdychu otvorí a počas nádychu sa uzavrie, takže vdychovaný vzduch prechádza cez filtračnú zložku respirátora. Pracovníci môžu nosiť respirátory s výdychovým ventilom, pokiaľ sami nemajú infekčné ochorenie dýchacích ciest (pretože cez výdychový ventil by unikal infekčný agens).

Postup pri odstránení respirátora z tváre:

Po použití sa odstraňuje tak, aby sa pracovník nedotýkal časti prekrývajúcej tvár. Použitý respirátor sa likviduje ako infekčný odpad. Po odložení respirátora do odpadu je potrebné vykonať hygienu rúk.

 

Odporúčame dôsledné umývanie rúk po odchode z toalety, chytať kľučku pri odchode pomocou papiera (pretože vírus môže prežívať v stolici a v odpadových vodách). Pri kašľaní si nezakrývať ústa rukami, ale predlaktím, príp. použiť papierovú vreckovku jednorazovo a následne ju odhodiť do odpadu.

 

Je potrebné rešpektovať všetky opatrenia Bezpečnostnej rady štátu.

 

Pozn. redakcie: Opatrenia pribúdajú na dennej báze, je potrebné sa nimi riadiť.

Sledujte napr.:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – ich tlačové správy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyKrízové riadenie

Úrad vlády Slovenskej republiky

Koronavírus – kam sa obrátiť, ak potrebujete poradiť?


Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.