Usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do nemocníc a do priemyselných podnikov

O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť hlási vedeniu pracoviska.

Dátum publikácie:2. 4. 2020
Autor:Úrad verejného zdravotníctva SR

ÚVZ SR | 2. 4. 2020

• Meranie telesnej teploty vykonávať certifikovaným bezkontaktným lekárskym teplomerom pred vstupom do zariadenia vo vyčlenenom priestore s vhodnými mikroklimatickými podmienkami.
• Osoba, ktorá vykonáva meranie telesnej teploty je povinná mať jednorazové rukavice a na prekrytie horných dýchacích ciest respirátor, resp. tvárové rúško, štít.
• Odstup medzi dvoma osobami, ktoré čakajú na meranie teploty musí byť najmenej 2 metre, osoby musia mať prekryté horné cesty dýchacie tvárovým rúškom.
• Teplomer je potrebné nasmerovať na stred čela, odporúča sa vzdialenosť 1 - 3 cm od pokožky čela. Samotné meranie telesnej teploty vykonať podľa pokynov výrobcu uvedených v návode na použitie daného teplomera.
• Zabezpečiť pravidelnú dekontamináciu teplomera podľa odporúčania výrobcu.

Ak sa u osoby pri vstupe na pracovisko zistí:

  1. zvýšená telesná teplota (do 38 °C), osoba sa odošle do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo linku 112.
  2. telesná teplota 38 °C a viac, v závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje linku 112.

O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť hlási vedeniu pracoviska.

Ak sa u pacienta pri vstupe do nemocnice zistí:

  1. zvýšená telesná teplota (do 38 °C), s pacientom sa spíše hodnotiaci dotazník na posúdenie, či nejde o pacienta s podozrením z ochorenia COVID-19. V prípade podozrenia z ochorenia COVID-19 sa zabezpečí u pacienta odber biologického materiálu na koronavírus SARS-CoV-2 formou mobilného odberového miesta (zoznam mobilných odberových miest bude denne aktualizovaný a uvedený na webovej stránke https://www.korona.gov.sk/ a webovej stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/COVID-19), alebo objednaním na odber biologického materiálu na príslušnom infektologickom pracovisku (podľa lokálnych podmienok). V prípade, ak jeho zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu, odošle sa do domácej izolácie.
  2. telesná teplota 38 °C a viac, s pacientom sa spíše hodnotiaci dotazník na posúdenie, či nejde o pacienta s podozrením z ochorenia COVID-19. Ak je pacient podozrivý z ochorenia COVID-19, vstupuje len do vyčleneného priestoru nemocnice (tzv. červenej zóny) v zmysle pandemického plánu nemocnice, kde sa pacientovi poskytne zdravotná starostlivosť a vykoná sa mu odber biologického materiálu na koronavírus SARS-CoV-2. V prípade, ak stav pacienta nevyžaduje hospitalizáciu, odošle sa do domácej izolácie. Dopravu pacientov po prepustení z hospitalizácie a pacientov, ktorí boli vyšetrení, ale neboli hospitalizovaní zabezpečuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby.

Zdravotnícke zariadenie zabezpečí hlásenie pacienta podozrivého z ochorenia COVID-19 na oddelenie epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva s požadovanými údajmi (meno pacienta, bydlisko, rodné číslo, mobilný telefón, meno všeobecného lekára).

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Súvisiace odborné články

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.