Poskytovateľ digitálnej služby

Poskytovateľom digitálnej služby je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje digitálnu službu a zároveň zamestnáva aspoň 50 zamestnancov a má ročný obrat alebo celkovú ročnú bilanciu viac ako 10 000 000 eur.

 

Digitálnou službou je služba, ktorej druh je uvedený v prílohe č. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Viac k danej problematike v úvodnom odbornom článku:

Kybernetická bezpečnosť – čo možno očakávať a ako ju uchopiť.

 

Ďalej by vám mohol zaujímať článok:

Zle uchopená kybernetická bezpečnosť môže firmu stáť až 300 000 eur.

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner