Zdvíhacie zariadenia od A po Z

Výťahy, žeriavy, viazače, zakladače, plošiny, brány, vráta, javiskové zariadenia – ako tieto zariadenia správne prevádzkovať a kontrolovať?

Dátum publikácie:10. 11. 2020
Autor:Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

tt_vytahova-sachta

Manipulácia s materiálom patrí medzi dôležité súčasti hospodárskeho života. V celej tejto veľmi širokej oblasti činnosti má významnú úlohu práve preprava osôb a materiálu s využitím zdvíhacích zariadení.

Pod pojmom „zdvíhacie zariadenia“ rozumieme veľmi rozsiahlu oblasť rôznych technických zariadení líšiacich sa účelom použitia (napr. preprava osôb, preprava materiálu, skladovanie materiálu), druhom pohonu (napr. ručný, elektrický, parný), zariadenia určené pre kultúru a zábavu (napr. javiskové zariadenia, kolotoče a pod.).

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Určitý, ale nie úplný prehľad o rôznosti druhov zdvíhacích zariadení je uvedený vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., pre ktorú sa zaužíval skrátený názov „Vyhláška o vyhradených technických zariadeniach“.

Za vyhradené technické zariadenia sa považujú zariadenia zdvíhacie, plynové, tlakové a elektrické, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným nebezpečenstvom, a teda si vyžadujú zvýšený dohľad nad ich prevádzkou.

Vyhláška ustanovuje:

  • podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnosti o odbor-nej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení,
  • technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Vyhláška rozdeľuje technické zariadenia podľa miery ohrozenia do skupín A, B, C. Do skupiny A sú zaradené zariadenia s najvyššou mierou ohrozenia (príloha č. 1).

Vyhláška definuje, akú prevádzkovú dokumentáciu musí mať prevádzkovateľ konkrétneho technického zariadenia (príloha č. 3).

Vyhláška definuje, kto môže obsluhovať vyhradené technické zariadenie (pozri aj vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z. z.), kto ich môže montovať a opravovať.

Vyhláška definuje, akým spôsobom sa vykonáva kontrola bezpečnosti technického zariadenia pri začatí jeho prevádzky (nové zariadenie alebo premiestnené) a aj počas jeho prevádzky (pre zdvíhacie zariadenia príloha č. 6 a 7).

Je dôležité pripomenúť, že povinnosť sústavne vykonávať kontrolu technického stavu platí aj pre zariadenia, ktoré nie sú zaradené medzi vyhradené technické zariadenia. Táto povinnosť je daná príslušnými technickými normami (STN, EN, ISO), ako aj prevádzkovým predpisom výrobcu zariadenia (návod na obsluhu, manuál).

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Zdvíhacie zariadenia od A po Z

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • 356/2007 Z. z. Podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti
  • 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.