Vývoj situácie s ochorením COVID-19 na Slovensku deň za dňom 2021

Nastáva zlepšenie situácie. Nosenie rúšok/respirátorov patrí však stále k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk, dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu a veľkonočného desatora. Od začiatku roka platí od 5. hodiny rána na Slovensku prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek, opatrenia budú platiť do 28. apríla alebo odvolania. Naďalej sa riadime COVID AUTOMAT-om, podľa ktorého sa nastavujú regionálne opatrenia v kombinácii s vyhláškami RÚVZ.

Dátum publikácie:7. 4. 2021
Autor:Redakcia Bezpečnosť v praxi
Právny stav od:1. 1. 2021

tt_roky-2020-2021-2022-2023

Aktuálne Slovensko:

Vyhláška ÚVZ SR ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR od 22. 3. 2021

Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí od 22. 3. 2021

Vyhláška ÚVZ SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa od 20. 3. 2021

Vyhláška ÚVZ SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest od 22. 3. 2021

Vyhláška ÚVZ SR k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe od 8. 3. 2021

Vyhláška ÚVZ SR – povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb od 21. 12. 2020

Vyhlášky sú publikované vo Vestníku vlády SR:

Deň za dňom:

7. 4. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Bardejove, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Bardejove č. 59/2020 V. v. SR pre okres Bardejov
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trnave, ktorou sa zrušujú opatrenia pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany

6. 4. 2021

 • Aktualizácia zaradenia okresov podľa COVID AUTOMATu (Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku, otvorí sa na stránke ÚVZ SR TU

1. 4. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa zrušujú opatrenia pre obec Žíp

31. 3. 2021:

  31. 12. 2020 31. 1. 2021 28. 2. 2021
31. 3. 2021
Počet hospitalizovaných: 2 896 3 653 4 008 3 061
Počet hospitalizovaných s potvrdeným COVID-19: 2 650 3 335 3 805 2 844
- z toho na JIS: 198 270 316 260
- z toho na pľúcnej ventilácii 226 316 362 339
Celkový počet úmrtí „na Covid“: 2 250 4 711 7 270 9 790
Celkový počet úmrtí „s Covidom“: 569 1 035 1 472 1 837
7-dňový kĺzavý medián: 2 095 1 723 2 438 205
Počet zaočkovaných:
- 134 205 - -
- prvou dávkou vakcíny     305 832 719 418
- druhou dávkou vakcíny     133 389 262 071

 

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Lučenci pre obec Ružin
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava
 • Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 – Podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti: dokument sa otvorí na stránke ÚVZ SR TU

30. 3. 2021:

 • Aktualizácia zaradenia okresov podľa COVID AUTOMATu (Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku, otvorí sa na stránke ÚVZ SR TU
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa zrušujú opatrenia pre obec Poša
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Lučenci pre obec Ružiná
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Nitre pre obec Jelšovce

26. 3. 2021:

 • Veľkonočné desatoro konzília odborníkov
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rožňave, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Rožňave č. 118/2021 V. v. SR pre obec Nižná Slaná

23. 3. 2021:

 • Aktualizácia zaradenia okresov podľa COVID AUTOMATu (Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku, otvorí sa na stránke ÚVZ SR TU
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom vo Svidníku, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom vo Svidníku č. 54/2020 V. v. SR pre okresy Svidník a Stropkov
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši pre mesto Veľký Krtíš
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici č. 109/2021 V. v. SR pre obec Šumiac
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Pribylina

22. 3. 2021:

 • „EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie (TU)
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Lučenci pre mesto Lučenec
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Leviciach, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Leviciach č. 71/2021 V. v. SR pre okres Levice

19. 3. 2021:

 • Vyhláška ÚVZ SR ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • Vyhláška ÚVZ SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
 • Vyhláška ÚVZ SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Galante, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove  č. 26/2021 V. v. SR pre mesto Trebišov
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove  č. 51/2021 V. v. SR pre mesto Sečovce
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove č. 75/2021 V. v. SR pre mesto Kráľovský Chlmec
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Čadci pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto

18. 3. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Martine pre mesto Martin
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Galante, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Košiciach, ktorou sa rušia vyhlášky RÚVZ č. 23/2021 V. v. SR a č. 78/2021 V. v. SR pre obec Turňa nad Bodvou a Sady nad Torysou
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rožňave, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Rožňave č. 104/2021 V. v. SR pre okres Rožňava
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Nitre pre mesto Nitra

17. 3. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove č. 67/2021 V. v. SR pre mesto Čierna nad Tisou
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Žiline pre okresy Žilina a Bytča
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Bojniciach pre okresy Prievidza a Partizánske
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote pre obec Žíp

16. 3. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Važec
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rožňave pre obec Nižná Slaná

15. 3. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pre mesto Banská Bystrica - Hrb

11. 3. 2021

 • Vyhláška ÚVZ SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest od 15. 3. 2021
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Husiná
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Tisovec
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre okres Myjava

10. 3. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pre obec Šumiac
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Bardejove pre mesto Bardejov

9. 3. 2021

 • Aktualizácia zaradenia okresov podľa COVID AUTOMATu (Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku, otvorí sa na stránke ÚVZ SR TU
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove  č. 31/2021 V. v. SR pre obec Bačkov

8. 3. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou pre obec Soľ

5. 3. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove  č. 71/2020 V. v. SR pre okres Trebišov
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rožňave pre okres Rožňava

4. 3. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ sídlom v Banskej Bystrici č. 44/2021 V. v. SR pre obec Môlča
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote pre okres Rimavská Sobota
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou

3. 3. 2021

 • Vyhláška ÚVZ SR k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe od 8. 3. 2021
 • Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí od 8. 3. 2021
 • Vyhláška ÚVZ SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest od 8. 3. 2021

2. 3. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Nitre pre obec Neded
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Košiciach, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ č. 20/2021 V. v. SR pre obec Jasov a obec Drienovec

1. 3. 2021

 • Aktualizácia zaradenia okresov podľa COVID AUTOMATu (situácia sa mierne zhoršila)
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pre obec Šumiac
 • Vyhláška RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach pre okresy Prievidza a Partizánske

Marec 2021

27. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa zrušujú opatrenia pre okres Revúca 

26. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Bratislave, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. 50/2021 V. v. SR pre mesto Pezinok
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ktorou sa mení vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne č. 86/2021 V. v. SR pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

25. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou pre obec Poša
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou pre obec Čaklov
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno
 • 2x Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

24. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Komárne, ktorou sa zrušujú opatrenia pre mesto Komárno

23. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Košiciach pre obec Sady nad Torysou
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Humennom, ktorou sa zrušujú opatrenia pre obec Zbudské Dlhé
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Humennom, ktorou sa zrušujú opatrenia pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Martine pre mesto Martin

22. 2. 2021

 • Aktualizácia zaradenia okresov podľa COVID AUTOMATu (situácia sa mierne zhoršila)
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove pre mesto Kráľovský Chlmec
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote pre obec Husiná
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote pre mesto Tisovec

19. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pre mesto Trenčín a okres Bánovce nad Bebravou
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Martine, ktorou sa mení vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine č. 72/2021 V. v. SR pre mesto Martin  

18. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Martine pre mesto Martin

17. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Leviciach pre okres Levice

16. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa zrušujú opatrenia pre obec Topoľníky
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rožňave, ktorou sa zrušujú opatrenia pre obce Čierna Lehota, Rochovce, Slavošovce, Brzotín a Rejdová

15. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou pre obec Poša
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška č. 34/2021 V. v. SR pre mesto Zlaté Moravce
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove pre mesto Čierna nad Tisou
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre mesto Bánovce nad Bebravou

12. 2. 2021

 • Vyhláška ÚVZ SR – karanténne povinnosti osôb po vstupe na územnie SR od 17. 2. 2021

11. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave , ktorou sa ruší vyhláška č. 2/2021 V. v. pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok

10. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede pre obec Topoľníky
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Galante pre okres Galanta

9. 2. 2021

 • Aktualizácia zaradenia okresov podľa COVID AUTOMATu (situácia sa mierne zhoršila)
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa zrušujú opatrenia pre mesto Dunajská Streda
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Galante pre okres Galanta
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Nitre pre okres Nitra
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou pre obec Poša
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Komárne pre mesto Komárno
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica a Brezno
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote pre okres Revúca (2 vyhlášky)

8. 2. 2021

 • začal platiť COVID AUTOMAT
 • Vyhláška RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pre mesto Pezinok
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove pre mesto Sečovce

7. 2. 2021

 • Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

6. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre mesto Trenčín a okres Bánovce nad Bebravou

5. 2. 2021

 • Vyhláška ÚVZ SR – karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie SR od 8. 2. 2021
 • Vyhláška ÚVZ SR – izolácia a karanténa od 8. 2. 2021
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Nitre pre okres Nitra
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pre obec Môlča
 • Vyhláška ÚVZ SR – prevádzky a hromadné podujatia od 8. 2. 2021
 • Vyhláška ÚVZ SR – k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

4. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede pre obec Topoľníky

3. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Komárne pre mesto Komárno

2. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre obec Pribylina
 • Vyhláška ÚVZ SR – k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom vTrnave pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede pre mesto Dunajská Streda

1. 2. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rožňave pre obce Čierna Lehota, Rochovce, Slavošovce, Brzotín a Rejdová
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove pre obec Bačkov
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Nitre pre okres Nitra
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre mesto Bánovce nad Bebravou
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Nitre pre mesto Zlaté Moravce

Február 2021

31. 1. 2021

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre obec Važec

28. 1. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede pre okres Dunajská Streda a pre mesto Dunajská Streda

27. 1. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Košiciach pre obec Turňa nad Bodvou
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote pre okres Revúca
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou pre mesto Hanušovce nad Topľou
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove pre mesto Trebišov 

26. 1. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Košiciach pre mesto Medzev
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Košiciach pre mesto Košice,
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Košiciach pre obec Jasov a obec Drienovec
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou pre obec Sačurov
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

25. 1. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ SR so sídlom v Trenčíne pre mesto Bánovce nad Bebravou 
 • Vyhláška RÚVZ SR so sídlom v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica a Brezno

23. 1. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede pre mesto Dunajská Streda

22. 1. 2021:

21. 1. 2021:

 • Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • Vyhláška ÚVZ SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

20. 1. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trnave pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom so sídlom v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica a Brezno

16. 1. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

11. 1. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Humennom pre obec Zbudské Dlhé
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Galante pre okres Galanta

10. 1. 2021:

 • Vyhláška ÚVZ SR – karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie SR od 11. 1. 2020

9. 1. 2021:

8. 1. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica a Brezno
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Nitre k režimu vstupu osôb do priestorov výdajných miest prevádzok, priestorov zamestnávateľa a priestorov zariadení starostlivosti detí do troch rokov veku, materských škôl, škôl a školských zariadení v územnom obvode okresu Nitra

7. 1. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok
 • Vyhláška ÚVZ SR – prevádzky a hromadné podujatia od 11. 1. 2021
 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch pre okres Nové Zámky

4. 1. 2021:

 • Vyhláška RÚVZ so sídlom v Nitre pre okres Nitra
 • Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl, uskutočňujúcich odbornú prípravu na výkon zdravotníckeho povolania (otvorí sa PDF ÚVZ SR)

Január 2021

 

Štatistika k 31.12.2020

Dôležité míľniky 2020:

20. 12. 2020 – oznámenie novej mutácie koronavírusu, Veľká Británia

Cesta_COVID-19_2020

Použité zdroje:

www.uvzsr.sk

www.health.gov.sk

www.korona.gov.sk

a ďalšie oficiálne stránky


Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.