Pracovná zdravotná služba a vzdelávacie aktivity pre organizácie

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík. Aké vzdelávacie aktivity pre organizácie môže vykonávať pracovná zdravotná služba?

Dátum publikácie:3. 5. 2021
Autor:MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Právny stav od:27. 4. 2021

tt_doktor

Pracovná zdravotná služba vykonáva vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu a ochranu zdravia zamestnancov pred dlhodobými účinkami pôsobenia faktorov práce a pracovného prostredia.

 

Ak majú zamestnanci PZS kurz inštruktora prvej pomoci, tak zabezpečujú aj:

 • Školenie predlekárskej prvej pomoci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Odporúčaná periodicita: 1x za 2 roky.

 

Ostatné školenia a informovanie sú vykonávané v spolupráci s bezpečnostným technikom v rámci periodického oboznamovania BOZP 1x za 2 roky:

 • Oboznamovanie zamestnancov s prevádzkovým poriadkom a posudkom o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.
 • Pre zamestnancov pri práci so zobrazovacími jednotkami v zmysle NV SR č. 276/2006 Z. z. Periodicita: 1x za 2 roky.
 • Pre zamestnancov pri práci s ručnou manipuláciou s bremenami v zmysle NV SR č. 281/2006 Z. z. Periodicita: 1x za 2 roky.
 • Pre zamestnancov exponovaných hluku, ktorý je rovný alebo prekračuje dolné akčné hodnoty v zmysle NV SR č. 115/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Periodicita: 1x za 2 roky.
 • Pre zamestnancov exponovaných vibráciám v zmysle NV SR č. 416/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Periodicita: 1x za 2 roky.
 • Pre zamestnancov exponovaných ionizujúcemu žiareniu v zmysle zákona č. 87/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. Periodicita: 1x za 2 roky.
 • Pre zamestnancov exponovaných elektromagnetickému poľu v zmysle NV SR č. 209/2016 Z. z. Periodicita: 1x za 2 roky.
 • Pre zamestnancov, u ktorých je riziko expozície umelému optickému žiareniu (ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laser) v zmysle NV SR č. 410/2007 Z. z. Periodicita: 1x za 2 roky.

 

Periodicita 1x za rok:

 • Pre zamestnancov exponovaných biologickým faktorom v zmysle NV SR č. 83/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Periodicita: 1x za rok.
 • Pre zamestnancov exponovaných chemickým faktorom v zmysle NV SR č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Periodicita: 1x za rok.

  

Školenia zamerané na všeobecnú prevenciu a ochranu zdravia:

 • Prevencia a liečba bolestí chrbta (práca v sede, práca v stoji, ergonómia pracoviska)
 • Prevencia ochorení horných končatín spôsobených prácou – syndróm karpálneho tunela
 • Stres a jeho zvládanie. Metódy znižovania stresu na pracovisku
 • Očkovanie
 • Zdravá výživa
 • Povzbudzujúce nápoje
 • Všeobecné pokyny pri expozícii živočíšnym jedom
 • Nové poznatky v diagnostike a liečbe obezity
 • Psychoaktívne látky a ich prejavy
 • Prevencia chorôb kardiovaskulárneho systému

 

Poznámka redakcie:

§ 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.


Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 416/2005 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred expozíciou vibráciám
 • 115/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
 • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • 276/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • 281/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • 355/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • 410/2007 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami umelého optického žiarenia
 • 83/2013 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia pred rizikami biologických faktorov pri práci
 • 209/2016 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom
 • 87/2018 Z. z. Zákon o radiačnej ochrane

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.